diplomová práce Sférická geometrie

Kapitola 3 - řešení sférického trojúhelníka


Typ úlohy:

 
 
 
 

Zadání:

„Jsou dány úhly a, b, c; existuje-li sf. trojúhelník se stranami a, b, c, určete jeho úhly α, β, γ.“
„Jsou dány úhly α, β, γ; existuje-li sférický trojúhelník s úhly α, β, γ, určete strany a, b, c.“
„Jsou dány úhly a, b, γ; existuje-li sférický trojúhelník o stranách a, b a úhlu γ, určete stranu c a úhly α, β.“
„Jsou dány úhly α, β, c; existuje-li sférický trojúhelník s úhly α, β a se stranou c, určete strany a, b a úhel γ.“

strana a úhel α 
° '
rad
       
strana b úhel β 
° '
rad
       
strana c úhel γ 
° '
rad
       

Řešení: