diplomová práce Sférická geometrie

Kapitola 5 - Programy dynamické geometrie


GSP

The Geometer's Sketchpad

demonstrační verze Geometer's Sketchpad Internet
www stránka s rozšířením Spherical Toolkit Internet
rozšíření Spherical Toolkit na CD
(soubor zkopírujte do složky Tool Folder v programové složce GSP, nové nástroje se objeví pod ikonou  šipka )
Spherical Easel

Spherical Easel

kliknutím na animaci spustíte program Spherical Easel z CD
domovská stránka programu Spherical Easel Internet
Cabri Geometry II Plus

Cabri Geometry II Plus

demonstrační verze programu Cabri II Plus Internet
české prostředí k programu Cabri II Plus
(soubor zkopírujte do programové složky Cabri a v menu zvolte Settings » Language)
český manuál k programu Cabri (formát PDF)