diplomová práce Sférická geometrie

CD k diplomové práci „Sférická geometrie“


ebook

Elektronická verze diplomové práce

ve formátu PDF   (pro otevření souboru PDF je nejvhodnější použít Adobe Acrobat Reader Internet)

Kapitola 3

Kapitola 3 - Sférická trigonometrie

interaktivní formulář k řešení sférického trojúhelníka

Kapitola 5

Kapitola 5 - Konstrukce rovinného modelu geometrie na kulové ploše

5.1 - 5.4 : Programy dynamické geometrie
5.5 : Model v ortografické projekci v Cabri II Plus
5.6 : Model ve stereografické projekci v Cabri II Plus

Kapitola 6

Kapitola 6 - Ověřování některých vět

6.1 - 6.6 : Konstrukce použité při ověřování vět

Informace Informace o diplomové práci a autorovi