diplomová práce Sférická geometrie

Informace o autorovi a diplomové práci


informaceAutor: Martin Hložek
Obor: Učitelství matematiky a výpočetní techniky pro 2. stupeň ZŠ
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Studijní číslo: P01705
Email: martin.hlozek@gmail.com
Zpracováno: srpen 2005
Vedoucí DP: RNDr. Světlana Tomiczková

Pro sazbu diplomové práce byl použita distribuce TeX Live 2003 Internet. Zdrojový text byl přeložen systémem LaTeX 2e s nadstavbou pdfTeX. Ke standardnímu LaTeXu byly připojeny balíčky czech, graphics, enumerate, vmargin, tabularx, amsfonts a amssymb. Pro verzi diplomové práce na CD byly navíc připojeny balíčky hyperref a color. Pro zápisu zdrojového kódu skvěle posloužil editor TeXnicCenter Internet.

Na tomto místě bych rád poděkoval J. Rybičkovi za knihu LaTeX pro začátečníky, která mi pomohla při seznamování s LaTeXem.