předchozí další

Teorie

Bez znalosti teorie není možné řešit ani nejzákladnější geometrické úlohy. Proto jsou v této kapitole shrnuty potřebné podklady pro řešení Apolloniových úloh. Jelikož se učebnice zabývá hlavně řešením úloh a ne objevováním nových vět a definic, je text převzat z literatury [6].

Učebnice předpokládá základní geometrické znalosti. Připomíná pouze látku potřebnou pro řešení Apolloniových úloh. Jsou to množiny bodů dané vlastnosti, mocnost bodu ke kružnici a geometrická zobrazení - stejnolehlost a kruhová inverze.