předchozí další

Pomocné konstrukce

V této části jsou uvedeny konstrukce, které jsou užity při řešení Apolloniových úloh. Jedná se o základní konstrukce, které by měl mít student před samotným řešením úloh dobře zvládnuty. V průběhu řešení Apolloniových úloh se jimi nebudeme již blíže zabývat. Jedná se o následující konstrukce: