předchozí další

Interaktivní cvičení

Tato čás učebnice obsahuje úlohy k procvičení vytvořené v programu Cinderella. Aplikace umožňuje rýsovat přímo v okně internetového prohlížeče pomocí předdefinovaných nástrojů, jejichž popis je v části Cinderella - Nástroje.

Úlohy k procvičení základních konstrukcí

Sestrojte tečny z bodu B ke kružnici k.
Cvičení

Sestrojte společné tečny dvou kružnic k1, k2.
Cvičení

Sestrojte obraz přímky p v kruhové inverzi.
Cvičení

Sestrojte obraz kružnice k v kruhové inverzi.
Cvičení

Pappovy úlohy

Sestrojte kružnici l, která se dotýká přímky p v bodě T a prochází dalším bodem B.
Cvičení

Sestrojte kružnici l, která se dotýká dvou rovnoběžných přímek p, q a prochází bodem T, který leží na jedné z přímek.
Cvičení

Sestrojte kružnici l, která se dotýká dvou různoběžných přímek p, q a prochází bodem T, který leží na jedné z přímek.
Cvičení

Sestrojte kružnici l, která se dotýká přímky p v bodě T a kružnice k(S,r).
Cvičení

Sestrojte kružnici l, která se dotýká kružnice k(S,r) v bodě T a prochází dalším bodem B.
Cvičení

Sestrojte kružnici l, která se dotýká kružnice k(S,r) v bodě T a přímky p.
Cvičení

Sestrojte kružnici l, která se dotýká dvou kružnic k1(S1,r1), k2(S2,r2) a prochází bodem T, který leží na jedné ze zadaných kružnic.
Cvičení

Apolloniovy úlohy

Sestrojte kružnici l, která prochází body A, B, C. Body A, B, C neleží na jedné přímce.
Cvičení

Sestrojte kružnici l, která se dotýká tří přímek p1, p2, p3. Přímky p1, p2, p3 jsou různoběžné a protínají se ve třech různých bodech.
Cvičení

Sestrojte kružnici l, která prochází bodem B a dotýká se přímek p1, p2. Přímky p1, p2 jsou rovnoběžné. Bod B neleží na žádné ze zadaných přímek, leží uvnitř pásu určtného přímkami p1, p2.
Cvičení