předchozí další

Cinderella

Od roku 1992 Jürgen Richter-Gebert a Ulrich Kortenkamp z Zürichu spolupracují na vývoji programu Cinderella, který prošel několika významnými fázemi proměny. V srpnu 1996 bylo učiněno odvážné rozhodnutí postavit Cinderellu na jazyce Java (na němž jsou založeny také CabriJava aplety), který v té době byl teprve v počátcích. Java se rozvinula v multiplatformní jazyk, jehož možnosti se neustále rozšiřují. Díky tomu může být software používán na jakémkoli počítači bez ohledu na operační systém. Ke spuštění javové aplikace je potřeba pouze tzv. Java Runtime Environmente vyvíjený firmou Sun Microsystems, která jej nabízí bezplatně ke stažení na http://java.sun.com. Z toho vyplývá i výhoda, kterou je jednoduchý export konstrukce do webové stránky. K vytvoření apletu již není potřeba žádný doplňkový software. Dalšími nadstandardními funkcemi je např. možnost tisku do PostScriptu, či zvolení modelu jiné než eukleidovské geometrie.

Na druhou stranu má aplikace i řadu nevýhod, mezi něž patří nezvyklé uživatelské prostředí, složitost nastavení vzhledu objektů (na rozdíl od klasických programů dynamické geometrie jako je Cabri) a cizojazyčné prostředí. Ovládání je také složitější a nenabízí tolik služeb (např. zcela chybí možnost výpočtů, nelze zobrazit název kružnice aj.). Proto není Cinderella příliš výhodná pro tvorbu ilustračních obrázků či demonstračních apletů.

Dobře využitelnou funkcí ve vyučování je export HTML stránky s interaktivním cvičením, která byla v této učebnici využita. Interaktivní cvičení spojuje možnost číst průvodní text a současně provádět konstrukce, obdobně jako ve vlastním programu dynamické geometrie, prostřednictvím předdefinovaných nástrojů. Studenti tak mohou řešit úlohy každý na svém počítači přímo v prostředí Internetu. Každému se tím dostává možnost přijít na řešení samostatně (v rámci svých schopností a znalostí) nebo pomocí nápověd. Cinderella automaticky rozhoduje o správnosti řešení a neomezuje studentovu činnost, tím podporuje rozvoj kreativního myšlení.

V následujících podkapitolách naleznete základní popis uživatelského prostředí programu, popis všech nástrojů, které Cinderella poskytuje a postup jak vytvořit vlastní interaktivní cvičení. Tvorba interaktivního cvičení je ukázána na konkrétním příkladě, který je v učebnici použit.