předchozí další

CabriJava aplety

Pro tvorbu konstrukcí a statických obrázků umístěných ve webovské učebnici byl použit program Cabri Géomètre II (v současné době patří mezi nejlepší programy dynamické geometrie). Výhodou tvorby obrázků v Cabri je přesnost konstrukce a možnost dynamicky měnit vlastnosti konstrukce (jedná se především o změnu polohy, tvaru a rozměrů). Oproti standardním vektorovým grafickým programům (např. CorelDraw) se v Cabri při změně vlastnosti sestrojených objektů zachovává základní určenost útvaru, se kterou byl objekt vytvořen. Základní určeností je definovaný typ objektu (přímka, vektor, mnohoúhelník, kuželosečka) a vztahy k dalším objektům, na jejichž základě byl nový objekt definován (kolmice, rovnoběžka, střed úsečky, apod.). Je proto možné dodatečně upravit narýsovanou konstrukci pouhým pohybem několika bodů a není potřeba celý obrázek vytvářet znovu.

Jedním z hlavních důvodů využití programu Cabri je možnost jednoduchého umístění konstrukce na www stránky. K tomuto účelu byl vytvořen software CabriJava, který je založen na jazyku Java (Objektově orientovaný programovací jazyk nezávislý na platformě.). Díky aplikaci CabriJava si obrázky umístěné na Internetu (předem vytvořené v programu Cabri) zachovávají všechny dynamické vlastnosti. Tvorba apletu je jednoduchá a zvládne ji téměř každý, je potřeba mít pouze základní zkušenosti s programem Cabri a ovládat základy jazyka HTML. Předpokládáme, že čtenář požadované znalosti již má. Pokud ne, je možno si je doplnit z http://www.pf.jcu.cz/p-mat/texty/vrba/manual CabriPlus.pdf nebo na http://pf.jcu.cz/cabri/kurz.). Zde zmíníme pouze ovládání a vlastní tvorbu CabriJava apletů.