předchozí další

Autor

Autor: Eva Patáková
Obor: Učitelství matematiky a výpočetní techniky pro 2. stupeň ZŠ
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Studijní číslo: P00443
E-mail: eva.patakova@gmail.com
Zpracováno: srpen 2005
Vedoucí DP: RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.