Oddělení geometrie
Pracovníci
Kontakt
Materiály pro studenty
Věda a výzkum
Geometrický seminář
»  Semináře v roce 2014
»  Semináře v roce 2013
»  Semináře v roce 2012
»  Semináře v roce 2011
»  Semináře v roce 2010
»  Semináře v roce 2009
»  Semináře v roce 2008
»  Semináře v roce 2007
»  Semináře v roce 2006
»  Semináře v roce 2005
»  Semináře v roce 2004
»  Semináře v roce 2003
»  Semináře v roce 2002
»  Semináře v roce 2001
»  Semináře v roce 2000
Závěrečné práce
Zajímavosti
  Geometrie / Geometrický seminář / Semináře v roce 2003  
 Semináře v roce 2003
13.2. 2003 doc. RNDr. František Ježek CSc.: Trendy geometrického modelování. (místo konání děkanát FAV)
13.3. 2003 RNDr. Jaroslav Hora, CSc. (KMT FPE ZČU): Eliminace kvantifikátorů a počítačové dokazování nerovností
10.4. 2003 Mgr. Radek Výrut: Kombinatorická a výpočetní geometrie
29.4. 2003 Monika Ullrichová, Miroslav Blecha: Diplomové práce (Popisy geometrických objektů, implicitace)
20.5. 2003 Stanislav Olivík: Diplomová práce (Virtuální model univerzity)
22.5. 2003 doc.RNDr. František Ježek, CSc.: NURBS modelování
29.5. 2003 Ing. Bohumír Bastl: Samoprůniky ploch
3. 10. 2003 RNDr. Miroslav Lávička PhD.: Dupinovy cyklidy v cyklografickém modelu Laguerrovy geometrie.
24. 10. 2003 RNDr. Světlana Tomiczková: Minkowského součin.
14.11. 2003 Mgr. Urol Berdiyorov: C*-algebry