Oddělení geometrie
Pracovníci
Kontakt
Materiály pro studenty
Věda a výzkum
Geometrický seminář
Závěrečné práce
»  Bakalářské práce
  
 -  Témata
 -  Vedené práce
»  Diplomové práce
Zajímavosti
 Vedené práce
Řešené a již obhájené bakalářské práce.

Obhájené práce

Ivana Kozlová

Plochy se speciálními hodnotami křivostí (obhájeno 2008). Stáhnout 30.22 kB [application/pdf]

Jitka Váchová

Geometrie konvexních těles (obhájeno 2008). Stáhnout 27.50 kB [application/pdf]

Michaela Kopejtková

Kinematická geometrie (obhájeno 2008). Stáhnout 27.40 kB [application/pdf]

Řešené práce

Jana Homrová

Voroneho diagramy Stáhnout 29.58 kB [application/pdf]