Oddělení geometrie
Pracovníci
Kontakt
Materiály pro studenty
Věda a výzkum
Geometrický seminář
Závěrečné práce
»  Bakalářské práce
»  Diplomové práce
Zajímavosti
  Geometrie / Závěrečné práce  
 Závěrečné práce
Rámcové okruhy bakalářských a diplomových prací vypsaných na oddělení geometrie naleznete na stránkách katedry matematiky http://www.kma.zcu.cz. Konkrétní téma si student domluví individuálně se zvoleným školitelem.