Oddělení geometrie
Pracovníci
Kontakt
Materiály pro studenty
Věda a výzkum
»  Disertace
»  Prezentace
»  Publikace
Geometrický seminář
Závěrečné práce
Zajímavosti
  Geometrie / Věda a výzkum / Publikace  
 Publikace
Publikace v odborných časopisech a sbornících z konferencí.

2007

Lávička, M., Bastl, B.

Rational hypersurfaces with rational convolutions. Computer Aided Geometric Design, sv. 24, č. 7, s. 410-426. Stáhnout 0 B [application/pdf]

Bastl, B., Jüttler, B., Kosinka, J., Lávička, M.

Computing exact offsets of qudratic triangular Bézier surface patches. Přijato do Computer-Aided Design. ISSN 0010-4485. Stáhnout 0 B [application/pdf]

Lávička, M., Bastl, B.

Exact Offsets of Quadratic Bézier Triangles. In Sborník 27. konference o geometrii a počítačové grafice. Nedvědice : Geometry & Computer Graphics '07, 2007. s. ---. Stáhnout 0 B [application/pdf]

Lávička, M.

Dynamická hyperbolická geometrie aneb okna neeukeidovského světa dokořán. Přijato do Department of Mathematics Report Series, Jihočeská univerzita. Stáhnout 0 B [application/pdf]

Porazilová, A.

The Geodesic Shortest Path. In Sborník 27. konference o geometrii a počítačové grafice. Nedvědice : Geometry & Computer Graphics '07, 2007. s. ---. Stáhnout 142.00 kB [application/pdf]

2006

Bastl, B.

Offset surfaces and their usage in the milling. In Sborník 26. konference o geometrii a počítačové grafice. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006. s. 37-42. ISBN 80-7040-9. Stáhnout 409.41 kB [application/pdf]

Tomiczková, S.

Algorithms for the computation of the Minkowski difference. In Sborník 26. konference o geometrii a počítačové grafice. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006. s. 265-270. ISBN 80-7040-9. Stáhnout 1.16 MB [application/pdf]

Bastl, B.

Computation of Self-Intersection of Surfaces with Rational Parametrization in Mathematica. In Proceedings of Wolfram Technology Conference 2006. Champaign : Wolfram Research, Inc., 2006. s. 1-17. Stáhnout 0 B [application/pdf]

Lávička, M., Bastl, B.

Rational parametrized curves and surfaces with rational convolutions. In Algebraic geometry and geometric modelling. Barcelona : Institut of Mathematics of Barcelona, 2006. s. 74-79. Stáhnout 0 B [application/pdf]

Lávička, M., Dobrý, J.

Možnosti využití počítače k podpoře výuky geometrie na technických fakultách. In 10. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Plzeň : Vydavatelský servis, 2006. s. 189-194. ISBN 80-86843-09-2. Stáhnout 0 B [application/pdf]

Lávička, M.

Parametrized hypersurfaces and their RC properties. In Sborník 26. konference o geometrii a počítačové grafice. České Budějovice : Jihočeká univerzita, 2006. s. 133-138. ISBN 80-7040-902-9. Stáhnout 0 B [application/pdf]

Dobrý, J., Lávička, M.

Využití variační geometrie ve výuce na technických fakultách. In Sborník z 29. konference VŠTEZ. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2006. s. 37-42. ISBN 80-7318-450-8. Stáhnout 804.30 kB [application/pdf]

Dobrý, J.

Generalization of Laguerre Geometry. In Sborník 26. konference o geometrii a počítačové grafice. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006. s. 49-54. ISBN 80-7040-902-9. Stáhnout 138.21 kB [application/pdf]

Výrut, R., Dobrý, J.

Elektronická sbírka řešených příkladů z analytické geometrie. In Sborník z 29. konference VŠTEZ. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2006. s. 223-226. ISBN 80-7318-450-8. Stáhnout 0 B [application/pdf]

Výrut, R.

Minkowského suma. In Sborník 26. konference o geometrii a počítačové grafice. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006. s. 307-310. ISBN 80-7040-902-9. Stáhnout 0 B [application/pdf]

Ježek, F.

Strategické řízení vysokých škol. In Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha : Karolinum, 2006. s. 130-142. ISBN 80-246-1262-3. Stáhnout 0 B [application/pdf]

Ježek, F.

Změny v terciárním vzdělávání jako příležitost pro matematiky. In Matematikav inženýrském vzdělávání. Zlín : Univerzita T. Bati, 2006, s. 111-118. ISBN 80-7318-450-8. Stáhnout 0 B [application/pdf]

Ježek, F.

Nové šance vysokých škol ve znalostní ekonomice. In Znalostní ekonomika. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2006, s. 74-78. ISBN 80-86754-63-4. Stáhnout 0 B [application/pdf]

Porazilová, A.

Discrete geodesics. In Sborník 26. konference o geometrii a počítačové grafice. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006. s. 189-194. ISBN 80-7040-902-9. Stáhnout 269.43 kB [application/pdf]

2005

Tomiczková, S.

Area of the Minkowski sum of two convex sets. In Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2005. s. 255-260. ISBN 80-7015-013-0. Stáhnout 526.64 kB [application/x-download]

Bastl, B.

CAGD package for Mathematica and its usage in the teaching. In Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice. Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 2005. s. 49-54. ISBN 80-7015-013-0. Stáhnout 248.44 kB [application/pdf]

Bastl, B., Ježek, F.

Comparison of implicitization methods. Journal for Geometry and Graphics. 2005, sv.9, č.1, s.11-29, ISSN 1433-8157. Stáhnout 0 B [application/pdf]

Baranová, M., Bastl, B.

Kartografické vztahy systémů SK a JTSK (výpočet plochy poměru zkreslení). In Sborník 13. konference studentů VŠTEZ. Praha : Komise JČMF pro matematiku na VŠTEZ, 2005. s. 1-28. Stáhnout 1.08 MB [application/pdf]

Bastl, B.

Matematicko-geometrická analýza vytváření tvarově složitých ploch. Výzkumná zpráva. ZČU, Plzeň, 2005, 32 s. Stáhnout 0 B [application/pdf]

Bastl, B.

Computer Aided Geometric Design in Mathematica. In Proceedings of Wolfram Technology Conference 2005, Champaign: Wolfram Research, Inc., 2005. Stáhnout 0 B [application/pdf]

Lávička, M.

Projective model of Möbius geometry and its application in CAGD. In Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice. Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 2005. s. 135-142. ISBN 80-7015-013-0. Stáhnout 0 B [application/pdf]

Dobrý, J.

Generalization of Laguerre Geometry. In Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice. Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 2005. s. 73-78. ISBN 80-7015-013-0. Stáhnout 72.38 kB [application/pdf]

Dobrý, J.

Zobecnění Laguerrovy geometrie. In SVOČ 2005 . Plzeň : Vydavatelský servis, 2005. s. 23-38. ISBN 80-86843-05-X. Stáhnout 72.38 kB [application/pdf]

Výrut, R.

Výpočet Minkowského sumy ve 2D a 3D. In Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice. Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 2005. s. 301-306. ISBN 80-7015-013-0. Stáhnout 0 B [application/pdf]

Ježek, F.

Strategické řízení vysokých škol a informační technologie. In O strategickém řízení univerzit a jak k tomu využít ICT. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2005. s. 1-9. ISBN 80-213-1424-9. Stáhnout 0 B [application/pdf]

Porazilová, A.

The shortest path. In Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice. Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 2005. s. 73-78. ISBN 80-7015-013-0. Stáhnout 220.05 kB [application/pdf]