Oddělení geometrie
Pracovníci
Kontakt
Materiály pro studenty
Věda a výzkum
Geometrický seminář
»  Semináře v roce 2014
»  Semináře v roce 2013
»  Semináře v roce 2012
»  Semináře v roce 2011
»  Semináře v roce 2010
»  Semináře v roce 2009
»  Semináře v roce 2008
»  Semináře v roce 2007
»  Semináře v roce 2006
»  Semináře v roce 2005
»  Semináře v roce 2004
»  Semináře v roce 2003
»  Semináře v roce 2002
»  Semináře v roce 2001
»  Semináře v roce 2000
Závěrečné práce
Zajímavosti
  Geometrie / Geometrický seminář / Semináře v roce 2005  
 Semináře v roce 2005
Zveme všechny zájemce o geometrii na pravidelně nepravidelné geometrické semináře. Pokud není uvedeno jinak, semináře se konají od 9:30 hod. v místnosti UL 604 (6. patro, KMA FAV ZČU - Univerzitní 22).


  4.3. 2005 doc. RNDr. František Ježek CSc.: Osobnosti CAGD
  1.4. 2005 Ing. Bohumír Bastl: Implicitizace NURBS objektů
15.4. 2005 Mgr. Radek Výrut: Minkowského suma a její další aplikace (odloženo)
29.4. 2005 Jaromír Dobrý: Základy Laguerrovy sférické geometrie a možnosti jejího zobecnění
29.4. 2005 Jan Pacina Popis principů fungování vybraných prostorových analýz a jejich implementace v nekomerčním GIS GRASS pro názornou výuku
27.5. 2005 RNDr. Světlana Tomiczková: Minkowského rozdíl, problémy, algoritmus.
17.6. 2005 Mgr. Radek Výrut: Minkowského suma a její další aplikace
25.11. 2005 RNDr. Miroslav Lávička PhD.: Křivky s Minkowského pythagorejským hodografem

začátek v 10.00

16.12. 2005 Ing. Martina Vichrová: Topografické mapy poloviny 19. století a jejich lokalizace do S-JTSK

začátek v 10.00