Oddělení geometrie
Pracovníci
Kontakt
Materiály pro studenty
»  Materiály podle předmětů
  
 -  APG1
 -  APG2
 -  AXG
 -  DEG1
 -  DEG2
 -  DEG3
 -  DG
 -  G1
 -  G2
 -  G3
 -  GE
 -  GM1
 -  GPM
 -  GS1
 -  GS2
 -  GVS
 -  IPO
 -  ITG
 -  NGM
 -  SG
 -  VKG
 -  ZDG
»  Materiály podle oborů
Věda a výzkum
Geometrický seminář
Závěrečné práce
Zajímavosti
 DEG1
DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 1

Harmonogram výuky

program výuky, podmínky získání zápočtu a zkoušky - Stáhnout 44.01 kB [application/x-download]

Učební text

pomocný učební text - Stáhnout 3.00 MB [application/pdf]

Grafické práce pro prezenční studium

Zadání grafických prací, ze kterých budou vybrány práce k zápočtu. Poznámky a pokyny k příkladům.

Zadání 3. rysu - jeden z těchto příkladů bude student řešit na cvičení

Stáhnout 93.46 kB [application/octetstream]

Zadání 1. rysu - dva z těchto příkladů bude student řešit na cvičení

Stáhnout 1.51 MB [application/octetstream]

Zadání 2. rysu - dva z těchto příkladů bude student řešit na cvičení

Stáhnout 78.91 kB [application/octetstream]

Výsledky písemek a rysů

Výsledky zápočtových prací - Výrut

Aktualizace 6.12.2016 Stáhnout 165.26 kB [application/pdf]

Výsledky zápočtových prací - Tomiczková středa

aktualizováno 7.12.2016 Stáhnout 192.25 kB [application/pdf]

Výsledky zápočtových prací - Tomiczková pondělí

aktualizováno 5.1.2017 (včetně výsledků všech opravných prací) Stáhnout 203.70 kB [application/pdf]

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Rys axonometrie obecná

zadání 5. rysu Stáhnout 93.78 kB [application/x-download]

Rys Mongeova projekce hranol

zadání 3. rysu Stáhnout 57.74 kB [application/x-download]

Rys Mongeova projekce kužel

zadání 4. rysu Stáhnout 49.06 kB [application/x-download]

Harmonogram pro kombinované studium

rozpis výuky a podmínky k zápočtu a ke zkoušce Stáhnout 45.42 kB [application/x-download]

Rys kuželosečky

zadání 1. rysu Stáhnout 66.37 kB [application/x-download]

Rys afinita a kolineace

zadání 2. rysu Stáhnout 83.86 kB [application/x-download]

Rys axonometrie pravoúhlá

zadání 6.rysu Stáhnout 58.95 kB [application/pdf]

Rys teren

vypracujte zadání a řešení násypů a výkopů v terénu určeném vrstevnicovým plánem a měřítkem. Řešte umístění dvou křížících se cest nebo vodorovné plošiny a příjezdové cesty. Na přiloženém souboru je ukázkový rys, ale zadání si volí každý sám. Stáhnout 123.33 kB [application/pdf]

Zkouška 2014/15

Průběh zkoušky

informace ke zkoušce Stáhnout 222.02 kB [application/pdf]

Ústní část

ukázka ústní části zkoušky Stáhnout 219.25 kB [application/x-download]

Pracovní materiály na přednášku a cvičení

Nevlastní elementy - 1. přednáška

podklady pro přednášku o nevlastních elementech Stáhnout 925.17 kB [application/pdf]

Kuželosečky - 1. cvičení

základní definice a věty Stáhnout 1.42 MB [application/pdf]

Kuželosečky-Pascalova věta 1. přednáška

Pascalova a Brianchonova věta - definice a řešené příklady Stáhnout 1.79 MB [application/pdf]

Kuželosečky-cvičení - 1.-3. cvičení

Příklady ke cvičení na kuželosečky Stáhnout 1,019.75 kB [application/pdf]

Stereometrie - 3. přednáška

Kritéria rovnoběžnosti a kolmosti, mimoběžky, odchylka rovin Stáhnout 501.11 kB [application/pdf]

Rovnoběžné promítání - 2. přednáška

Základní vlastnosti rovnoběžného a pravoúhlého promítání Stáhnout 117.18 kB [application/pdf]

Afinita a kolineace - 2. - 3. přednáška

podklady pro přednášku z afinity a kolineace Stáhnout 1.61 MB [application/pdf]

Afinita a kolineace - cvičení - 3. - 4. cvičení

Příklady ke cvičení na afinitu a kolineaci Stáhnout 686.58 kB [application/pdf]

Mongeovo promítání 1, 4. přednáška

podklady pro přednášku z Mongeova promítání (1. část) Stáhnout 1.45 MB [application/pdf]

Mongeovo promítání 2, 4. přednáška

podklady pro přednášku z Mongeova promítání (2. část) Stáhnout 1.34 MB [application/pdf]

Mongeovo promítání 3, 5. přednáška

podklady pro přednášku z Mongeova promítání (3. část) Stáhnout 1.64 MB [application/pdf]

Mongeovo promítání 4, 5.-6. přednáška

podklady pro přednášku z Mongeova promítání (4. část) Stáhnout 1.31 MB [application/pdf]

Mongeovo promítání - cvičení - 4.- 6. cvičení

příklady na cvičení Stáhnout 165.33 kB [application/pdf]

Střechy

podklady pro přednášku Stáhnout 909.28 kB [application/pdf]

Střechy - cvičení

příklady ke cvičení Stáhnout 145.45 kB [application/x-download]

Axonometrie 7.-8. přednáška

podklady pro přednášku z axonometrie Stáhnout 1.39 MB [application/x-download]

Zářezová metoda

doplněk k přednášce axonometrie (zpracovala Markéta Kubíková) Stáhnout 155.75 kB [application/pdf]

Axonometrie_cvičení

příklady na cvičení Stáhnout 34.83 kB [application/pdf]

Kótované promítání- 9.-10. přednáška

podklady pro přednášku z kótovaného promítání Stáhnout 499.75 kB [application/pdf]

Kótované promítání

Příklady ke cvičení na kótované promítání Stáhnout 676.69 kB [application/pdf]

Topografické plochy - 11.přednáška

podklady pro přednášku Stáhnout 223.87 kB [application/pdf]

Řešení násypů a výkopů 12.přednáška

text k přednášce Stáhnout 2.82 MB [application/x-download]

Terén-cvičení

Příklady pro hledání násypových a výkopových ploch v rovině a v terénu. Stáhnout 680.24 kB [application/pdf]

Základy kartografických projekcí

podklady pro přednášku o kartografických projekcích Stáhnout 300.10 kB [application/pdf]

Příklady na tělesa v Mongeově projekci k procvičení

Tělesa2

Stáhnout 1.13 MB [application/x-download]

Tělesa1

Stáhnout 1.03 MB [application/x-download]

Řešené úlohy ze cvičení

úlohy v Cabri nebo v programu Geometrie3D

Kuželosečky

Stáhnout 31.01 kB [application/force-download]

Monge

kapitoly 4-5 Stáhnout 30.84 kB [application/force-download]

Terén - řešení

řešení příkladu T2 v Cabri Stáhnout 31.20 kB [application/Cabri II Plus]

Terén - cvičení - řešení

řešení úloh ze cvičení Stáhnout 574.02 kB [application/pdf]

Axonometrie

Stáhnout 11.63 kB [application/x-zip-compressed]